Ендоскопічна
діагностика

ФІБРОЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ (ФЕГДС):

Це огляд слизової оболонки стравоходу, шлунку і дванадцятипалої кишки за допомогою ендоскопа, який вводять хворому через ротову порожнину (попередньо обробивши її знеболюючим засобом). Цей метод дає можливість визначити колір слизової, стан судин, наявність запальних процесів, ерозій, поліпів, виразок, пухлин, взяти прицільну біопсію (шматочки відщипнутої тканини для гістології).

ВІДЕОЕЗОФАГОГОСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ (ВЕГДС):

Найточніший і найінформативніший метод діагностики захворювань стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки за до­по­мо­гою спеціаль­но­го інстру­мен­ту – відеоендоскопа, що вво­дить­ся в шлу­нок через рот і стра­вохід.
У лікувально-діагностичному центрі Моршинкурорту ство­рені всі умо­ви для про­ход­жен­ня об­сте­жен­ня (відео- або гастроезо­фа­го­га­стро­дуо­де­но­скопія) в мак­си­маль­но ком­форт­ній об­ста­новці та стерильних умовах. Гастроскопію про­во­дять до­свідчені лікарі на ­су­часному обладнані.

ВІДЕОКОЛОНОСКОПІЯ:

Ендоскопічне обстеження прямої та товстої кишок за допомогою відеоколоноскопа з можливістю відеофікасації результатів обстеження.Щоб створити сприятливий для обстеження фон, пацієнту вводять відповідні медикаменти (спазмолітик + знеболювальне). Завдяки сучасним тоненьким апаратам обстеження викликає мінімум дискомфорту та виключає травми й пошкодження.

ВІДЕОРЕКТОСИГМОСКОПІЯ:

Ендоскопічне обстеження прямої та сигмовидної кишок за допомогою відеоколоноскопа з можливістю відеофікасації результатів обстеження. Дає можливість провести більш детально та глибоку діагностику прямої та сигмовидної кишок у порівняні з ректороманоскопією. Краще переноситься ніж колоноскопія.

БІОПСІЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ:

Біопсія – це метод дослідження клітинного складу тканини з діагностичною метою. Біопсія шлунка може бути доповнена іншими методами діагностики і, як правило, проводиться під час виконання ендоскопічного дослідження органів шлунково-кишкового тракту.
Біопсія як один з методів діагностики захворювань органів травлення є найбільш достовірним дослідженням при підозрі на онкологічні захворювання.
Однією з головних завдань біопсії є визначення необхідного обсягу оперативного втручання при онкологічних захворюваннях.

ХРОМОСКОПІЯ:

Метод фарбування тканин, що доповнює ендоскопічні дослідження з метою розширення можливостей виявлення дрібних поразок слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, деталізації їх протяжності, меж і структурних особливостей. Хромоскопія виконується розпиленням барвника через біопсійний канал ендоскопа або по катетеру, розробленим спеціально для фарбування слизової оболонки.

2017-2023 © МОРШИНКУРОРТ