ЛАБОРАТОРНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

КЛІНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ:
 • Загальний аналіз крові (гемоглобін, лейкоцити,ШОЕ)
 • Клінічний аналіз крові (з формулою)
 • Загальний аналіз сечі
 • Аналіз сечі по Нечипоренко
 • Аналіз сечі по Земницькому
 • Аналіз сечі на уробіліноген і жовчні пігменти
 • Аналіз шлункового соку, фракційно
 • Дуоденальне зондування:класичне,фракційне з мікроскопією
 • Аналіз калу на яйця глист і простіші
 • Аналіз калу на приховану кров
 • Копрограма
 • Дослідження гінекологічних мазків на ступінь чистоти
 • Дослідження простатичного соку
 • Дослідження активності сперми
 • Визначення групи крові
 • Визначення резус фактора
 • Визначення тромбоцитів
 • Визначення малярійного плазмодію
БІОХІМІЧНА ЛІБОРАТОРІЯ:

Діагностика уражень печінки

 • Білірубін загальний
 • Білірубін прямий
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
 • Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
 • Гаммаглутамілтранспептидаза (ГГТП)
 • Лужна фосфатаза
 • Холінестераза
 • Тимолова проба
 • Загальний білок
 • Білкові фракції

Діагностика атеросклерозу та ішемічної хвороби серця

 • Холестерин загальний
 • b-ліпопротеїди
 • Тригліцериди
 • Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
 • Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)

Моніторинг цукрового діабету

 • Аналіз глюкози в капілярній крові
 • Аналіз глюкози в сироватці крові
 • Глікемічний профіль
 • Глюкоза сечі
 • Гліколізований гемоглобін
 • С-пептид (імунологічна лабораторія)
 • Ацетон сечі

Діагностика захворювань нирок

 • Сечовина
 • Креатинін
 • Сечова кислота
 • Калій
 • Кальцій
 • Магній
 • Залізо

Діагностика функцій підшлункової залози

 • Амілаза крові
 • Амілаза сечі

Дослідження зсідання крові

 • Протромбіновий час
 • Протромбіновий індекс
 • Час рекальцифікації
 • Загальний фібриноген
 • Визначення часу звертання крові
 • Визначення часу кровотечі

Ревматологічні дослідження

 • С-реактивний білок
 • Ревматоїдний фактор
 • Антистрептолізин-О (АСЛО)
ЦИТОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ:
 • Атипові клітини цервікального каналу шийки матки
 • Атипові клітини слизової шлунка
 • Дослідження шкіри, нігтевих пластинок, волосся на наявність грибкових інфекцій
 • Дослідження шкіри, волосся на наявність кліща
ІМУНОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ:
 • Маркери вірусного гепатиту В і С
 • Хелікобактер пілорі
 • IgG до антигенів мікоплазми, уреоплазми, цитомегаловірусу, хламідій
 • IgG до антигенів аскарид
 • Ig А,М,G до антигенів лямблій
 • IgG до антигенів токсокар
 • Тіреотропний гормон (ТТГ)
 • Трийодтиронін (Т3)
 • Вільний тироксин (Т4)
 • Аутоантитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО)
 • Тиреоглобулін (ТГ)
 • Загальний ПСА
 • Тестостерон
 • СА-15.3(онкомаркер молочної залози)
 • СА-19.9(онкомаркер підшлункової залози)
2017-2023 © МОРШИНКУРОРТ